ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว พรรณษา บัวงาม
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง วิไล แซ่เล่า
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง จารุดา นำนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0049529075622559 วินาที