ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.เด็กชาย กวินภพ การดาณิการ์
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ธีรภัทร สิทธิวงษา
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย อาซอง เยอะซอกู่
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.เด็กชาย สมบัติ เยลื้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0076532363891602 วินาที