ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย รุ่งธนภพ ทรงชัยจิตรานนท์
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณ๊
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย สุทธิพงา์ เมอแหล่
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กชาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.เด็กชาย วรัญญู มาเยอ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0074911117553711 วินาที