ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ณัฐวุฒิ ลาเช
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
1.นาย ทินกร สวนทะ
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กชาย นพกร ฤทธิ์จันทร์ดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย นครินทร์ แสนคำหล่อ
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย เดชาธร คลทรงแสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010375022888184 วินาที