#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว ขนิษฐา เงินสัจจา
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว ศรีวรรณ อนุวัยยา
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว จีรนันท์ ศักดากันทร
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว สุรางคณา แก้วดำ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว สุวนันท์ บรรพตพัฒนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0066568851470947 วินาที