ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย อาแง เชอเหมือ
2.นาย คำฟู่ กลุแก้ว
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย จักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
4 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ลีโซ แลเซ่อ
2.นาย ศักดิ์สิทธิ์ วงค์บุญชัยเลิศ
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
1.นาย ทินกร สวนทะ
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กชาย ภานุภัทร สุทธคำ
2.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย นพดล น้อยหมอ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.011778116226196 วินาที