ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ชลลดา แก้วคำน้อย
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ดวงใจ วรจันทร์เพ็ญศรี
2.นางสาว อังคณา แซ่บื่อ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว เขื่อนแก้ว ม่วง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0072689056396484 วินาที