ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย สุภชัย แซ่เล่า
2.นาย กันต์กวี แซ่ลี
3.นาย ประเสริฐ แซ่ย้ง
4.นาย ทัชชานนท์ ดวงภู
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ วิงวอน
2.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
3.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
2.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
3.เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี
4.เด็กชาย อังคาร ดวงแก้ว
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย ณัฐวัตร ห้วยไชย
3.นาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์สนทร
4.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0049810409545898 วินาที