#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย กฤษฎา ตาฬกาญจน์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0058388710021973 วินาที