ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
2.นางสาว มยุรี อยู่ลือ
3.นางสาว พิชยา มาเยอ
4.นางสาว เจษฎาภรณ์ ลาเช
5.นางสาว นิสา หม่อโป๊ะกู่
6.นางสาว ส่ามี่ เชอหมื่อ
7.นางสาว อาเดอะ มาเยอะ
8.เด็กหญิง สุภาพร วิบูลธนไพศาล
9.เด็กหญิง ชนาพร รูตังติ
10.เด็กหญิง ลลิตา หมื่อโป
11.เด็กหญิง ญาณาธิป วิเศษงามปรกร์
12.เด็กหญิง รตินันท์ แซ่โซ้ง
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิจิตรา เกสรกติกา
2.เด็กหญิง นาเน้ง แซ่ย่าง
3.เด็กหญิง รุ่งฤทัย ภูมิงามไพร
4.นางสาว ประกายทิพย์ เกษตรโสภาพันธ์
5.เด็กหญิง สุกัญญา เล่าวิริยะธนชัย
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภชัย ปรัชญาชมพู
2.นาย ลีโซ เลเซ่อ
3.นาย ณัฐวุฒิ ลาเช
4.นาย อาโซ หมื่อเลกู่
5.นาย ไตรภพ มือลา
6.นาย เสริมศักดิ์ วิเศษยิ่งไพศาล
7.นาย วิโรจน์ เปะเช
8.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
9.นาย ปิยะราช เลเซอ
10.นาย นพชัย เยลูกู่
11.นาย วิชัย ลามือ
12.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุบิน อวยแม
2.เด็กชาย ธนภัทร เบี่ยงแล
3.เด็กชาย ชานนท์ มาเยอะ
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง น้ำฝน อุปนันท์
2.เด็กหญิง ศศิธร เว่ยยือ
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพศาล แซ่หยี่
1.นาย อนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์
7 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง น้ำฝน อุปนันท์
2.เด็กหญิง ศศิธร เว่ยยือ
3.นางสาว แสง เลาแสง
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไตรภพ มือลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0051789283752441 วินาที