ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กฤตนัย คำรส
2.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
3.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
4.นาย ธีระวุฒิ ปงลังกา
5.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
6.นาย ภาณุ บุญสวรรค์
7.นาย รัตนชัย ปงเมฆ
8.นาย ศักดิ์นเรศ วรรณโล
9.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาเเว
10.นาย ปรัชญา นาถี
11.นาย กฤษณะ สุวรรณจิตร์
12.นาย ภูวนาท ปงลังกา
13.นาย นพวัชร เเซ่เลี้ยว
14.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
15.นาย วีรวุฒิ ชาวลี้เเสน
16.นาย ฤทธิชัย ปงเมฆ
17.นาย วิศรุต สมสุขเสมา
18.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐชา จันทาพูน
2.เด็กชาย ประณาวุฒิ สินธุศรี
3.เด็กชาย อัษฏายุธ ปัญโญเเสง
4.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
5.เด็กชาย ไกรศร สุคันธะวงค์
6.เด็กชาย วสิทธิ์ เจนรู้
7.เด็กชาย ชัชชนะ เเสนอินทร์
8.นาย นพเก้า เยาว์ธานี
9.เด็กชาย ขจรศักดิ์ จาจุมปา
1.นางสาว ณปภัช เเนบเนื้อ
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มงคล เยี่ยมไธสง
2.นาย ธนากร จงสวัสดิ์
3.นาย ธนกร ปงยานะ
4.นาย ศุภณัฐ ปงเมฆ
5.นาย ธนพงศ์ สุตะวงค์
6.นาย อนุพงศ์ วงค์ใหญ่
7.นาย วิทวัฒน์ ไร่ลือคํา
1.นางสาว ณปภัช เเนบเนื้อ
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ยุพาภรณ์ ลาวิชัย
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพล พิรุณสะอาด
2.นาย ธนพล เวชภิบาล
3.นาย นนทกร ทาวี
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คีตภัทร์ ติ๊บสุภา
2.นาย พีรภัทร ก้างยาง
3.นาย พิพัฒน์ พรมเสพสัพ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
7 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริวรรณ ลีสิทธิกุล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชมชาย วันดี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
9 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษฎา ตาฬกาญจน์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
10 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว หัสยากร สมเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0040109157562256 วินาที