ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ช่อผกา กุณณะ
2.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
3.นางสาว นฤมล ศรีคุณ
4.นางสาว เมทิณี ทิมจรัส
5.นางสาว สุธิดา คำมูล
6.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
7.นางสาว มัณฑณี บุผู
8.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
9.นางสาว สุกัลยา แซ่ย่าง
10.นางสาว จิรนันท์ หมื่นทอง
11.นางสาว หัสยากร สมเมือง
12.นางสาว ลิลิดา เนื่องไชยยศ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันธกานต์ ไชยวุฒิ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปนัดดา พรมเมือง
2.นางสาว เพ็ญพิชชา ก้างยาง
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นางสาว พิมพ์ศิริ พรมมา
4 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
5 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
6 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
7 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เสาวรส ศรีราช
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0021989345550537 วินาที