ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย หลงทิศ เทิดไทย
2.นาย ณัฐนันท์ ชลมณีกุล
3.เด็กชาย ยี่ ไทยใหญ่
4.นาย ติ๊บ ไทยอ่อน
5.นาย กวินภพ การดาณิการ์
6.เด็กชาย พีรทััตต์ สุดด้วง
7.เด็กชาย คำฟู่ กลุแก้ว
8.เด็กชาย บอล ทรายมูล
9.นาย มุขพล จับใจนาย
10.เด็กชาย จะจอ แซ่เปอะ
11.เด็กชาย จิ้วหนึ่ง แซ่หลี่
12.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
1.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ลิขิต แซ่จ้าว
2.เด็กชาย หยงชิง แซ่หยาง
3.นาย ภาณุวัตน์ แซ่ฟ้า
4.นาย ประภัทร ใจพรม
5.เด็กชาย สมหมาย จี่เบี่ยกู่
6.เด็กชาย ฐิติชัย แซ่เฉิน
7.นาย ศักรินทร์ ทายะหมอ
8.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ตาโน
9.เด็กชาย สุเทพ แซ่ลี้
10.เด็กชาย ฉลองศักดิ์ กุลศิริฉาย
11.เด็กชาย รัตนศักดิ์ ใจมีสุขมากล้น
12.นาย วรยุทธ โนรี
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชชา ภิรเจตน์
2.เด็กหญิง พนิดา คะติ
3.นางสาว พนิดา จะแต๋
4.เด็กหญิง วรินทร เบทู
5.เด็กหญิง สุวรรณี มาเยอะ
6.นางสาว จิรภัทร มโนรส
7.นางสาว สุวนันท์ เยมอ
8.นางสาว ชธิภา ชื่นปัญญานิมิต
9.นางสาว อาชู เชอมือ
10.เด็กหญิง ปราญิชา แสงคำ
11.เด็กหญิง อัจฉรา แซ่หลี
12.นางสาว ชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล
1.นาย มณเฑียร มามาตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0080468654632568 วินาที