สรุปเหรียญรางวัล แยกรายประเภทกีฬา
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ฟุตบอล 3 3 5 14
2 วอลเลย์บอล 4 4 8 17
3 บาสเกตบอล 4 4 8 18
4 เทเบิลเทนนิส 10 10 20 59
5 เปตอง 14 14 27 98
6 ฟุตซอล 3 3 6 24
7 เซปักตะกร้อ 4 4 8 25
8 กรีฑา 48 41 39 255
รวมทั้งหมด 90 83 122 510

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.016510009765625 วินาที