ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560
หมวดหมู่
ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส
เปตอง ฟุตซอล เซปักตะกร้อ กรีฑา
ทั้งหมด
หมวด ฟุตซอล
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 67 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 88 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 69 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 65 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 53 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
6 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 50 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 53 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 55 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 11 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0088670253753662 วินาที