ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 88 0 297 48
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 84 0 241 41
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 83 0 230 78
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 63 0 162 37
5 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 50 0 155 87
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 9 0 83 16
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 56 0 202 23
8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 50 0 141 34
9 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 66 0 139 46
รวม 549 0 1,650 410  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.033577919006348 วินาที