ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560
#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นายเอนก ตาคำ นายบุญเสริฐ งามขำ 053-771787 mwk2502@hotmail.com
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ - 053731007 acdemic.mps@maesai.ac.th
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นายบุญเทพ พิศวง นิมิตร ไตรบุญรักษ์ 0816393117 nimit001@gmail.com
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายนพดล สิงห์โตนาท นายวุฒิไกร ขันแก้ว 0951342235 (053771932) wutikai.k.kangeaw@gmail.com
5 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก นายวรวัติ กิติวงค์ ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย มูลเจริญ 0873560351 phuwanaipm10@gmail.com
6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นายศุภวิศว์ ตาหล้า มณเฑียร มามาตร์ 053709610 thanaphon21512@gmail.com
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายฐกฤต นวลคำมา นายทินกร สวนทะ 0857299810 krutop-sw60@santikeereevit.ac.th
9 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ธีระศักดิ์ โนชัย นายสุรชัย วัชระภาสร 0815942118 ao0815942118@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.028356075286865 วินาที