ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
กิจกรรม
ทีม
0045 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0046 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0047 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0049 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย ทีม 3 คน / ครู 2 คน 8
0050 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง ทีม 3 คน / ครู 2 คน 8
0051 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0052 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0053 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 6
0054 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0055 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0056 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง ทีม 3 คน / ครู 2 คน 8
0057 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย ทีม 3 คน / ครู 2 คน 7
0058 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0109 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0045499801635742 วินาที