ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
กิจกรรม
ทีม
0028 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม ทีม 12 คน / ครู 2 คน 6
0029 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 9
0030 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 12 คน / ครู 2 คน 9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.001920223236084 วินาที