ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย นายสายเจี้ยว สมดี
3.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
4.นาย ธงชัย หม่อปอกู่
5.นาย ชำนาญ เมอเลกู่
6.นาย กิจการ แซ่ะตุ
7.นาย ธีรยุทธ กันทรอุดมสุข
8.นาย สมชาย พูเมีย
9.นาย ปอโล มือแล
10.นาย อาโม่ เหมือเลอกู่
11.นาย วิชัย หม่อโบกู่
12.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
1.นาย ชวลิต ชัยชนะ
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3.เด็กหญิง ณิชากานต์ เบียวแล
4.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
5.เด็กหญิง ดวงพร สุขเจริญ
6.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
7.เด็กหญิง นุช แซ่จู
8.เด็กหญิง ฐิติพร แดนไตรรัตน์
9.เด็กหญิง ธัญภา แซ่หลี
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่จาง
11.เด็กหญิง มุฑิตา กุ่ยยือ
12.เด็กหญิง อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
1.นาย ทินกร สวนทะ
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาแล่ มือชอกู่
2.เด็กชาย ชินวัตร บัวรุ่ง
3.เด็กชาย มนตรี แซ่คุง
4.เด็กชาย วโรดม แซ่่ถ่าน
5.เด็กชาย ธนาวุฒิ กันทรมโหฬาร
6.เด็กชาย อาก่า เพเมียกู่
7.เด็กชาย ปิยะพัทธ์ คาล่า
8.เด็กชาย อมรเทพ คงคากิตติคุณ
9.เด็กชาย วิชัย แซ่เซอ
10.เด็กชาย ศรัณยู แซ่ถ่าน
11.เด็กชาย นพพล แซ่จู
12.เด็กชาย ทัตเทพ ทวีอภิรดีไพจิตร
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
4 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาผิง แซ่หลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0018939971923828 วินาที