ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560
หมวดหมู่
ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส
เปตอง ฟุตซอล เซปักตะกร้อ กรีฑา
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 67 24
42.11%
15
26.32%
18
31.58%
57
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 88 24
35.29%
22
32.35%
22
32.35%
68
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 69 12
26.09%
11
23.91%
23
50.00%
46
4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 65 9
23.68%
14
36.84%
15
39.47%
38
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 53 8
34.78%
7
30.43%
8
34.78%
23
6 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 50 6
25.00%
8
33.33%
10
41.67%
24
7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 53 4
20.00%
2
10.00%
14
70.00%
20
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 55 3
20.00%
3
20.00%
9
60.00%
15
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 11 0
0.00%
1
25.00%
3
75.00%
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0014960765838623 วินาที